Journal | Christofer Sandin

Google Scholar

Google har lanserat en ny tjänst i Beta-stadie - Google Scholar. Detta är en ny söktjänst som erbjuder sökning i ett väldigt arkiv av forskningsartiklar, böcker och rapporter.

Oftast är det svårt att komma åt artikeldatabaser om man inte sitter på en högskola eller har ett lånekort på något av landets universitetsbibliotek, men med hjälp av Google Scholar finns nu alltså en möjlighet att rota runt bland all denna kunskap oavsett vart du bor. De flesta resultaten av en sökning pekar mot ett PDF-dokument och kan alltså skrivas ut direkt eller läsas på skärmen.

Go to the start page  |  Go to a list of all journal entries